Dit artikel van Rienk Geene geeft een tamelijk beknopt overzicht van de libellenfauna van Zeeland, waarbij de nadruk een beetje ligt op het aantonen dat Zeeland niet zo'n libelloze provincie is als over het algemeen wordt beweerd. Ik ben echter van mening dat dit overzicht die indruk toch niet helemaal kan wegnemen; duidelijk is wel dat Zeeuws-Vlaanderen, mede onder invloed van Belgische populatie-reservoirs, in deze provincie een uizonderingspositie inneemt. De verspreidingskaartjes zijn gebaseerd op recente waarnemingen van een kleine groep personen, daarnaast zijn de beknopte statusoverzichtjes per soort gebaseerd op persoonlijke ervaring. Dit maakt dat de algemene geldigheid van het geboden overzicht niet zonder meer vast staat; daarvoor zijn meer gegevens nodig.