In dit artikel zal een globale opsomming worden gegeven van de interessante libellenwaarnemingen uit 1987. Voor de exacte gegevens betreffende deze waarnemingen wordt verwezen naar de rubriek "waarnemingen" in dit en komende Contactbladen. Ondanks het slechte zomerweer van 1987 zijn er dit jaar toch opvallend veel leuke waarnemingen gemeld. Zo werd de eerste volwassen Coenagrion lunulatum dit jaar al op 1 mei waargenomen in het Peelgebied. Terwijl deze soort op bijna alle geschikte plaatsen dit jaar wel weer vloog, werden met Pinksteren op één ven, bij Vledder, duizenden exemplaren van deze soort waargenomen. Bij een andere voorjaarssoort, Libellula fulva, echter lagen de aantallen voor het tweede achtereenvolgende jaar weer lager dan voorheen. In 't Hol, bij Kortenhoef, werden begin juni toch nog tot maximaal 20 tenerale exemplaren per dag geteld, maar werden later slechts enkele adulte dieren waargenomen. Vermoedelijk is de rest ten gronde gegaan als gevolg van het slechte weer. In ditzelfde gebied.was Aeshna isosceles dit jaar opvallend algemeen, vooral in de nabijheid van veldjes krabbescheer. Zelfs op 20 augustus werden nog 15 exemplaren van deze soort gezien.