Met dit Contactblad nummer 15 zijn wij inmiddels alweer in de achtste jaargang aangekomen. Ook ditmaal weer zijn er enkele veranderingen aangebracht in de layout. Het is onze bedoeling dat deze layout het definitieve gezicht wordt van het Contactblad. Gaarne zouden wij, bijvoorbeeld op de aanslaande contactdag, van u horen hoe u oordeelt over deze layout. Mochten er tegen bepaalde aspecten bezwaren bestaan, dan kunnen wij daarmee rekening houden. Gaarne wilden wij u vragen om uw contributie voor 1988, te weten /11,-, over te maken naar het in de colofon vermelde girorekeningnummer.