1. Het opstellen van een libellentypologie, gebaseerd op presentiegegevens. Uitgangspunt voor deze typologie is dat het voorkomen van soorten niet op toeval berust, maar bepaald wordt door de aanwezige biotische en abiotische factoren. 2. Het vervaardigen van een synoecologische libellenkaart, waarbij de libellentypen gerelateerd worden aan de aanwezige landschapselementen.