Dit boekje is bedoeld voor de beginnende libellenliefhebber. Het grootste deel (pp. 6-48) beslaat een bespreking van allerlei aspecten van de biologie van libellen. De nadruk ligt hierbij op de ethologie en oecologie, maar ook fysiologische eigenschappen (b.v. metabolisme van het vliegen) en taxonomie (b.v. structuur van de vrouwelijke voortplantingsorganen) komen kort aan bod. Er wordt een summier, maar goed beeld gegeven van alle facetten van een libellenleven, De bijgevoegde platen en lijntekeningen zijn adequaat uitgevoerd en bovendien erg mooi.