Zo was de welluidende naam van het dit jaar, in Giethoorn, gehouden libellensfudiekamp, waarvan de aankondigingen dermate laat de deur uit gingen dat slechts weinigen nog tijd vrij hadden om dit kamp te bezoeken. De vaste kern van hef kamp bestond uit ongeveer 10 personen. Daarnaast zijn er nog 15 personen geweest die enkele dagen langs kwamen. Voor dit kamp was gekozen voor een onderzoek aan één enkele libellensoort, te weten Aeshna viridis. Deze soort is gebonden aan krabbescheer, waarin de eitjes worden gelegd. Aangezien krabbescheer de laatste jaren duidelijk in voorkomen achteruit is gegaan, licht het voor de hand dat ook Aeshna viridis. bedreigd is. Om deze soort te beschermen wilden we meer onderzoek doen aan de specifieke eisen van Aeshna viridis. ten aanzien van de gebruikte krabbescheervegetaties. Met deze gegevens kan men beter bepalen welke krabbescheervegetaties belangrijk zijn voor Aeshna viridis. en dus ook welke vegetaties beschermd zouden moeten worden. Zo hopen we tot een aantal adviezen te komen ten aanzien van natuurbehoud en natuurbeheer.