Nu het koude weer enkele weken terug weer is ingevallen kan het libellenseizoen vrijwel zeker als afgesloten worden beschouwd. Hoewel het weer de afgelopen zomer niet zo geweldig geweest is, zijn er toch enkele aardige libellenvondsten gedaan; zie hiervoor de waarnemingsrubriek van Marian Verdonk en "het libellenjaar 1988" van Marcel Wasscher. De afgelopen jaren heeft de administratie van de jeugdbondsleden van de libellenstudiegroep nogal eens problemen opgeleverd. Op de komende congressen van de jeugdbonden zal voorgesteld worden dat jeugdbondsleden rechtstreeks abonnee worden van hef contactblad.