De 14e Libcllenstudiedag zal gehouden worden op 15 april 1988. Het ligt in de bedoeling om de bijeenkomst te organiseren op een lokatie in het oosten van het land; voorlopig hebben wij gekozen voor Deventer. Mocht u nog geïnteresseerd zijn in het bezoeken van buitenlandse libellenbijeenkomsten: er zal volgend jaar géén Belgische contactdag zijn; de Duitse contactdag zal gehouden worden in Frankfurt, waarschijnlijk rond medio maart. Indien u belangstelling heeft om naar Frankfurt te gaan, dan kunt u misschien van te voren contact opnemen met de redactie, dan kan er misschien iets gezamenlijk georganiseerd worden.