Volgende zomer, van 6 tot 12 augustus, vindt het 10° Internationale Odonatologische Symposium plaats in Johnson City (Tennessee, U.S.A.). De universitcit aldaar stelt ruimte beschikbaar voor de lezingen. Onderdak kan in studentenkamers of in plaatsclijke hotels gevonden worden. Naast de lezingen kan er deelgenomen worden aan het 5.1.0. banket, de dag-excursie naar Bays Mountain Park en de tweedaagse postsymposium tour naar de Grcat Smokey Mountains. De kosten zijn: voor deelname $75, voor studentenkamers $66, voor het banket $ 17, voor de post-symposium tour $ 100 en voor maaltijden $ 56. Opgave voor deelname en het opsturen van samenvattingen van te houden lezingen of van posters dienen voor 15 maart 1989 te gebeuren. Men moet zich richten tot: Dan M. Johnson, Dept. of Biological Sciences, East Tennessee State University, Johnson City, TN 37614, U.S.A.