Op 2 April 1988 waren in de veldwinkel van de KNNV voldoende mensen aanwezig om de ruimte te vullen. Naast drie Belgische belangstellenden, te weten Anny Anselin, Harrie Hendrickx en Nico Michiels waren aanwezig: Kees Aarnink, Gerard Abbingh, Lomme Goverie, Rolf Griffioen, Hennie ter Huurne, K.C. Jansen, Mevr. Jansen, Robert Ketelaar, Nienke M. Klerk, Arjan Klopstra. Stans Kofman, Peter v.d. Meijden, Bob van Poelgeest, Leo Schmahl, Erik Schmahl, A. Stegeman, Jan van Tol, Kees de Uilde, Karin Uithoorn, W. Verbakel, Marian Verdonk, Henk Verhaar, Karin Verspui., L. Vingerhoeds. Marcel Wasscher, Edith Te Wechel, Peter Weustenenk, Rombout de Wijs en Jannie Willemsen. Helaas waren door persoonlijke omstandigheden drie lezinghouders verhinderd zodat de relatie tussen Aeshna viridis en krabbescheer (Rienk Geene), de libellen uit het stadspark te Nijmegen (Leon Huijs) en nieuwigheden omtrent de Limburgse libellenfauna (Jan Hermans) aan onze neus voorbij gingen. De komende Contactdag komen deze onderwerpen wellicht wel aan de orde.