Mede in verband met enkele verhuizingen is dit Contactblad aan de late kant. Het seizoen is inmiddels begonnen, en de jaarlijkse Contactdag (de 14e) ligt ook alweer zo'n anderhalve maand achter ons. Na een, niet noodzakelijkerwijs gunstig, zachte winter is het dit voorjaar al vroeg erg goed insectenweer geworden; er zijn dan ook al enkele aardige waarnemingen gedaan. Na een wat minder middendeel van de lente breekt er op het moment van schrijven weer een periode van warm weer aan, zodat we kunnen stellen dat het voorseizoen nu al geslaagd genoemd mag worden.