Op 15 april van dit jaar werd in Deventer de 14e Libellenstudiedag gehouden. Aanwezig waren Geert Bosma, Fieke Felix, Rienk Geene, Gerard Jannis, Klaas Jansen, Robert Ketelaar, Stans Kolman en Jan van Tol, Nico Michiels, Henk Verhaar, Karin Verspui, Marcel Wasscher en Bas van de Wetering. Het aangekondigde eerste verhaal, van Leon Huijs kwam helaas te vervallen, maar de vrijgekomen tijd werd opgevuld met dia's van Marcel Wasscher, die zojuist uit Suriname was teruggekeerd.