De afgelopen jaren, vanaf het begin van de Libellenstudiegroep, is de coördinatie van het libellenarchief, het archief met waarnemingen, alsmede de coördinatie van de inzameling en verwerking van binnenkomende waarnemingsformulieren in handen geweest van Marian Verdenk. Zij heeft onlangs te kennen gegeven hier geen tijd meer voor te kunnen vrijmaken en dientengevolge dit werk aan iemand anders over te willen dragen. Marcel Wasscher is bereid gevonden om deze werkzaamheden over te nemen. Vanaf nu zal hij dus de centrale coördinatie van waarnemingen op zich nemen en zal ook de verantwoordelijke persoon zijn voor het verzamelen en verwerken van de verspreidingsgegevens van libellen in Nederland. Zijn adres is: Marcel Wasscher, Minstraat 15bis, 3582 CA Utrecht, tel; 030-517882.