Na enige tijd niet verkrijgbaar te zijn geweest, zijn er nu weer waarnemingsformulieren beschikbaar. Op verzoek zijn de formulieren aangepast, met als voornaamste verandering dat het formulier nu uit één vel bestaat dat dubbelzijdig bedrukt is. Hiermee is het een stuk handzamer geworden. De formulieren kunnen besteld en weer ingeleverd worden bij Marcel Wasscher, Minstraat 15bis, 3582 CA Utrecht, 030-517882.