Dit proefschrift, waarop Nico Michiels in maart van dit jaar te Antwerpen promoveerde, is een bundeling van acht Engelstalige manuscripten, waarvan een deel reeds gepubliceerd is. De hierdoor gevormde acht hoofdstukken worden voorafgegaan door een (Nederlandstalige) inleiding die de nadruk legt op de samenhang tussen de aparte onderwerpen. De studie beschrijft de populatieen gedragsecologie van de Zwarte Heidelibel Sympetrum danae en houdt zich onder anderen bezig met de vraag in hoeverre variatie in voortplantingsgedrag verklaard kan worden aan de hand van biotische en abiotische factoren in de leefomgeving van het individu.