Voor u ligt Contactblad nr. 18, het najaarsnummer van dit jaar. Allereerst zult u de vooraankondigingen van zowel de Nederlandse als de Duitse studiedagen aantreffen. Noteert u de data van deze bijeenkomsten alvast in uw agenda. Zoals u wellicht al in het vorige nummer hebt gelezen heeft Marian Verdonk het coördinatorschap van de libellenwaarnemingen overgedragen aan Marcel Wasscher. Vanaf deze plek wil de redactie haar bijzonder hartelijk danken voor het vele werk dat zij jarenlang voor het Contactblad heeft verricht. De, uitgebreide, waarnemingenrubriek van dit nummer is nog door Marian verzorgd.