De 15' libellenstudiedag van de Nederlandse Libellenonderzoekers zal, onder voorbehoud, gehouden worden op zaterdag 12 mei 1990. Voorlopig is gekozen voor Tilburg als plaats van handeling, met als 2' mogelijkheid Eindhoven; waarschijnlijk zal deze dag gecombineerd worden met de jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische Libellenonderzoekers. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij een van de redactie-adressen. Zoals gewoonlijk zal de definitieve aankondiging opgenomen worden in het Contactblad van voorjaar 1990. U kunt echter de datum van 12 mei 1990 alvast in uw agenda noteren.