Zoals in het vorige Contactblad is medegedeeld, heeft Marian Verdonk het coördinatorschap van de libellenwaarnemingen in Nederland, in het kader van de European Invertebrate Survey, overgedragen. Hiermee heeft zij haar laatste vaste taak in het Nederlandse libellenonderzoek, waarbinnen zij jarenlang actief is geweest, afgesloten. Zeer vaak stond zij mensen in woord en daad bij als ze met vragen bij haar kwamen. Zij heeft, met al het werk dat ze op libellengebied gedaan heeft, een belangrijke stempel gedrukt op het libellenonderzoek zoals dat de afgelopen 15 jaar in Nederland gestalte heeft gekregen. Marian deed haar interesse in libellen in het begin van de zeventiger jaren op in het "Gooidee" van de Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie (C.J.N.). Het kleine District in het Gooi was in die jaren een rijke voedingsbodem voor de Nederlandse libellenstudie, waar ook Pim Schoorl, Eduard Osieck, Rombout de Wijs, Gerard Glas en anderen op dit gebied actief waren.