Na Zeeland is Drenthe nu de tweede provincie waar een overzicht is samengesteld van de huidige kennis over de libellenfauna. Eerder heeft in het Contactblad, van de hand van dezelfde auteur, al een samenvatting gestaan van de huidige stand van zaken met betrekking tot de libellen van Drenthe. Naast enige inleidende en begeleidende hoofdstukken bestaat het rapport uit twee belangrijke delen. Het eerste deel is een "indeling naar biotoop" van alle in Drenthe voorkomende libellen, een indeling die is gebaseerd op het CUWVO-rapport (Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater). Hierbij moet opgemerkt worden dat het indelen van biotopen, en het indelen van libellen naar biotoop een bijzonder ingewikkelde materie is en blijft, waarover nog steeds grote verschillen van mening bestaan. Het getuigt dan ook van moed om toch hierover zaken aan het papier toe te vertrouwen, in de hoop dat elke publicatie op dit gebied ons dichter brengt bij een algemene concensus over dit probleem.