In dit zeer uitgebreide verslag beschrijft de auteur niet alleen datgene wat er in de ondertitel (Een overzicht van waarnemingen in de periode 1963—1988 en een ecologische inventarisatie/analyse in 1988) wordt aangegeven, doch eigenlijk alles wat met libellen, hoogveen en de combinatie van beide zaken te maken heeft. Zo wordt uitgebreid aandacht besteed aan de geologische en vegetatiekundige historie van het besproken gebied, aan het proces van hoogveenvorming in het algemeen en in de Peel in het bijzonder, aan de samenstelling van de Nederlandse libellenfauna, een beschrijving van alle in het onderzoeksgebied vóórkomende libellesoorten, de theoretische achtergronden van de verschillende gebruikte analyses & methoden, alsmede een overzicht van alle over het gebied en zijn libellenfauna verschenen literatuur.