Het is de redactie gebleken dat er de laatste tijd redelijk wat doctoraalscripties (en vergelijkbare verslagen) verschijnen, die betrekking hebben op libellen. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als eenieder die een dergelijk verslag samenstelt, of weet van het bestaan van een dergelijk verslag, dit aan ons door zou willen geven. Wij kunnen de betreffende verslagen dan bespreken of vermelden in de rubriek Doctoraalscripties.