Het is inmiddels half augustus en we zijn aan onze tweede hittegolf toe; en zoals het met het zomerweer van dit jaar is, is het ook met het ContactBlad, er is genoeg. In ons geval kopij, én stof tot nadenken/discussiëren. Het is lang geleden dat een ContactBlad zo dik was als dit nummer. Bovendien draagt het de sporen van een grote activiteit die de Nederlandse Libellen – Onderzoekers op het moment bezighoudt, een activiteit die in gang is gezet door het initiatief van Weia Reinboud en Tieneke de Groot. Dit initiatief, ODON! geheten, zou er voor kunnen zorgen dat het libellenonderzoek in Nederland een belangrijke impuls krijgt; mede hierdoor, en als reactie op de discussie die de aankondiging van ODON! op de recente Libellenstudiedag losmaakte worden er op het moment initiatieven ontplooid om het libellenonderzoek in Nederland duidelijker te structureren. Hierbij moet de opmerking gemaakt worden dat deze initiatieven ertoe zouden kunnen leiden dat de structuur van de Nederlandse LibellenOnderzoekers fors gewijzigd zou kunnen gaan worden. Al met al gaan we een bijzonder interessante periode tegemoet. Let u er even op dat ons gironummer gewijzigd is? Uw contributie kunt u nu overmaken naar gironummer 6125872, ten name van K. Verspui/inz. Contactblad, onder vermelding van het jaar waarvoor u betaalt.