Op 12 mei van dit jaar werd alweer de vijftiende libellenstudiedag gehouden. Plaats van samenkomst was ditmaal het Brabants Natuurmuseum te Tilburg, en hoewel Tilburg niet centraal gelegen is, was de opkomst toch zeer verheugend te noemen. Aanwezig waren: Gerard Abbingh, Ernst Abma, Anny Anselin, Jan Borstrok, Harry van Buggenum, Ben Crombaghs, Johan Devolder, Frans van Erve, Frank van Es, Jenny Fransen, Tieneke de Groot, Johan Heeffer, Harrie Hendrickx, Hennie ter Huume, Klaas Jansen, Theo de Jong, Robert Ketelaar, Arjan Klopstra, Stans Kofman, Erik Last, Kees Marijnissen, Mark van Mierlo, John Reichwein, Weia Reinboud, Ernst Storm, Mily Swinkels, Jan van Tol, Henk Verhaar, Karin Verspui, Loek Vingerhoeds, Marcel Wasscher, Bas van de Wetering en Wijnanda Willemse. Het aanbod aan lezingen was dit jaar goed gevarieerd. De dag werd geopend met een overzicht door Anny Anselin, van de stand van zaken met betrekking tot de libellenmonitoring in Wallonië, waarbij zowel de logistieke overwegingen die bij dit project meespelen, belicht werden, alsook een voorlopig overzicht van de gegevens die in het afgelopen jaar waren verzameld. Vervolgens hield Marcel Wasscher een lezing over de mogelijke indicatorwaarde van libellen voor waterkwaliteit, waarbij hij enkele aanzetten gaf met betrekking tot hoe te komen tot een aanvaardbare koppeling tussen libellengegevens en kwaliteitsgegevens. Weia Reinboud vertelde wat over ODON, een nieuw initiatief op het gebied van libellenonderzoek; meer hierover valt te lezen elders in dit Contactblad. Naar aanleiding van deze voordracht ontspon zich een discussie over de toekomst van het libellenonderzoek in Nederland en de plaats van de Nederlandse Libellenonderzoekers daarin.