Gravingen is een naturistenterrein van ongeveer 10 ha. groot in het laagveengebied "de Molenpolder" (een natuurgebied ten noordwesten van de stad Utrecht). Voor meer gegevens omtrent dit gebied verwijs ik naar een artikel van Weia Reinboud (ContactBl. ned. Libellen-Onderz. 15). Vanaf juli 1984 zijn Weia Reinboud en ik de libellen ingedoken en hebben we tijdens onze bezoeken bijgehouden welke soorten er allemaal rondvlogen. Van een 13-tal soorten heb ik het maximumdagaantal per jaar in een grafiek uitgezet. Harde conclusies wil ik niet aan deze grafieken verbinden, omdat daarvoor onze tellingen niet gestandaardiseerd genoeg geweest zijn; desondanks valt een aantal zaken op.