De Jeugdbonden voor Natuurstudie zijn een erg belangrijke kweekvijver voor de biologische kennis zoals die in Nederland aanwezig is. Ook veel van de huidige libellenonderzoekers komen uit de Jeugdbonden of hebben via Jeugdbondsuitgaven of -uitingen hun eerste schreden op het "libellenpad" kunnen zetten. Veel onderzoek dat binnen de Jeugdbonden aan libellen is gedaan is gepubliceerd in de vele blaadjes en rapporten die de Jeugdbonden rijk zijn. Een van de minder prettige aspecten van de Jeugdbonden is de vaak slechte openbaarmaking en/of verspreiding van veel van deze blaadjes en rapporten. Hierdoor is veel (soms bijzonder waardevol) gepubliceerd materiaal soms letterlijk begraven op papier. Om te redden wat er te redden valt, ben ik begonnen de Jeugd – bondslibellenliferatuur om me heen te verzamelen. Dit heeft tot nu toe een lijst van ruim 120 publicaties opgeleverd, mijns inziens ongeveer een kwart tot eenderde van waf er totaal gepubliceerd zou moeten zijn. Zoals in figuur 1 te zien is mis ik (m.i.) vooral de oudere publicaties. Dezen moeten terug te vinden zijn op de vele stoffige zolders van oude sokken (mensen die de "Jeugd – bonds-pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben). Uit figuur 2 blijkt dat Stridula/Agrion/Anax (de blaadjes van de insektenwerkgroepen) het grootste aandeel vormen in de tot nu toe verzamelde literatuur en dat er vooral gezocht zou moeten worden naar afdelingsen districtsblaadjes.