Op de libellenstudiedag dit jaar te Tilburg is besloten om te proberen subsidie aan te vragen bij het BIC (het Biologisch Informatiecentrum), om een verspreidingsatlas met alle gegevens over het voorkomen van libellen in Nederland te kunnen gaan maken. Om de opzet van deze subsidieaanvraag op te stellen was een kleine commissie samengesteld met daarin Kees Marijnissen, Weia Reinboud en ondergetekende, waarbij later ook Ben Crombaghs en Henk Verhaar enige medewerking toezegden. Om het concept van de subsidieaanvraag ook met de andere leden van de Nederlandse Libellenonderzoekers te kunnen bediscussiëren werd besloten dat daarvoor een excursie met achteraf een discussie georganiseerd zou worden. Hiervoor is gekozen om op zaterdag 11 augustus naar de Kromme Rade, nabij Kortenhoef, te gaan om ondermeer naar Aeshna viridis te kijken. Voor die tijd zal het discussiestuk naar iedereen zijn rondgestuurd. De ontmoetingsplaats voor deze excursie is de voorkant van het station Hilversum. Belangstellenden worden op deze plaats om 10.30 uur verwacht. Nadat we daar eerst het vorig jaat onthulde beeld van twee beekjuffers in copula, beschermd door twee handen, hebben kunnen bewonderen zullen we van hieruit per (huur)fiets en/of auto naar de Kromme Rade, tussen Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht, vertrekken. De discussie zal in de loop van de middag plaatsvinden en zo rond 16.00 uur zal de dag eindigen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Wasscher (tel: 030-517882).