Ongeveer 20 wateren in hef Overijsselse Vechtgebied, variërend van heidevennen tof de Vecht zelf, werden in 1981 elke twee weken bemonsterd op larven en adulte libellen. Er werden 23 soorten libellen vastgesteld. Aan de hand van de verspreidingsgegevens en gedragsobservaties werden beheersadviezen voor de wateren in het gebied gegeven.