Libellen zijn prachtbeesten, er kunnen nog veel meer gegevens over ze verzameld worden dan al gedaan wordt; ook diegenen die net beginnen kunnen daaraan meewerken, de gegevens kunnen verzameld worden zonder de dieren te vangen — ziedaar een paar van de redenen die ondergetekenden brachten tot het oprichlen van ODON. Het voornaamste dat we tot nu toe gedaan hebben is het maken van een geheel nieuwe fabel voor het op naam brengen van alle in Nederland en België waargenomen libellen (ODONAT/'E). Een hele klus, want we willen én een gemakkelijke tabel maken (er komt slechts 1 moeilijk woord in voor) én een tabel met uitsluitend "zichtkenmerken" (dingen die je, zonder een beest te vangen, met het blote oog of met een kijker kunt zien). Dit jaar, 1990, zal een proefjaar zijn om te zien of de tabel werkt, en om te zien of de gegevens die ermee verzameld worden, goed aansluiten op bestaand libellenonderzoek.