Ook de Duitse libellengeïnteresserden zullen in 1992 weer een bijeenkomst houden. Deze zal plaatsvinden van 27 tot 29 maart te Gotha, in het zuidwesten van de voormalige DDR. Meer informatie kan verkregen worden bij de organisator van deze bijeenkomst: Dr. W. Zimmermann, Museum der Natur, Parkallee 15, Gotha, Duitsland. Nieuw voor de Duitstalige odonatologen in 1991 was de uitgave van 'Hagenia', het mededelingenblad van het nationale bureau voor Duitsland van de SIO en van de Vereniging voor Duitstalige odonatologen (GdO). In het eerste nummer staat een uitgebreid artikel over de entomoloog Hermann Hagen (1817-1893), de naamgever van Hagenia, die zeer veel aan libellen heeft gewerkt. In de twee nummers die in 1991 zijn verschenen staan vooral veel korte bijdragen over zeer diverse onderwerpen, ondermeer over de status van Coenagrion hylas in middeneuropa, de biologische waarde van het Spreewald en Duitse postzegels met libellen. Geïnteresseerden kunnen zich voor Hfl 10.- abonneren op Hagenia. Opgave hiervoor kan schriftelijk bij de SIO, postbus 256,3720 AG Bilthoven.