Al weer enige tijd probeert de Stichting European Invertebrate Survey – Nederland, namens de libellenonderzoekers, een subsidie te verkrijgen voor het libellenonderzoek. Belangrijkste doel is het uitvoeren van de belangrijkste werkzaamheden om te komen tot een samenvatting van de kennis van de Nederlandse soorten libellen, en te onderzoeken welke de bruikbaarheid van de groep is binnen de natuurbescherming. De subsidie is aangevraagd bij de directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer. Na een reorganisatie heet deze directie nu overigens NBLF (Natuur-, Bos-, Landschap- en Faunabeheer). Ook het 1KC (Informatie en kenniscentrum), waarin o.m. het BIC (Biogeografisch Informatiecentrum) is opgenomen, maakt deel uit van deze directie. Het heeft er dit jaar korte tijd naar uitgezien, dat we snel zouden kunnen beginnen, maar helaas bleek ook nu weer het geld sneller op dan de ideeën. Het is op dit ogenblik (november 1991) nog volledig onduidelijk of we in 1992 wel op geld mogen rekenen. Onder meer door uitspraken in de Tweede Kamer mag de ruime financiële steun aan het vogelonderzoek niet worden verminderd, zodat de 'beleidsruimte' vrij gering is.