Binnen de natuurbeschermingswet kunnen diersoorten worden aangewezen die 'beschermd' zijn. Sinds kort zijn ook enkele libellen op deze lijst opgenomen, nl.