Schorr, M. (1990) Ursus Scientific Publicers/S.I.O., Bilthoven. 512 pp. (prijs Hfl 86.-; adres uitgever: postbus 256, 3720 AG Bilthoven). Eind vorig jaar verscheen van de hand van Martin Schorr een boek waarin de huidige ecologische kennis van de 80 in Duitsland voorkomende libellesoorten wordt samengevat. Dit boek kwam voort uit een doctoraalstudie. Hieraan is een zeer uitgebreid literatuuronderzoek vooraf gegaan. De samengevatte libellenliteratuur (ca. 700 titels) is met name uit West-Duitsland afkomstig, doch ook wordt regelmatig literatuur uit de omringende landen (waaronder Nederland) aangehaald.