In 1990 verscheen, in navolging van Drenthe en Zeeland, een overzicht van de libellen van Utrecht, geschreven door Marcel Wasscher. Dit in opdracht van de provincie Utrecht uitgevoerde onderzoek gaat in op de verspreiding, bedreiging en beheer van libellen in de provincie Utrecht. Totaal 43 soorten blijken te zijn waargenomen in de provinde Utrecht, exclusief 5 soorten waarvan de waarnemingen als onbetrouwbaar worden beschouwd. Het meest in het oog springen de soorten van laagvenen als Anaciaeschna isosceles. Aeshna viridis, Brachytron pratense, Cordulia aenea icn Libellula fulva. In een beschrijving van de belangrijkste libellenbiotopen wordt ingegaan op verspreiding en bedreigen, de laagvenen krijgen, verdiend, een prominente plaats.