Het verslag bestaat uit (a) een soortenlijst, (b) besprekingen per soort, (c) een overzicht van de basisgegevens. Bovendien is er een duidelijke kaart met de vindplaatsen en een overzicht van interessante fenologische waarnemingen bijgevoegd. Het onderzochte gebied beslaat het noordelijk deel van de Drentsche A, globaal tussen Assen en Haren (Gn). Niet alleen het riviertje werd bestudeerd, maar ook allerlei andere wateren in dit gebied, zoals vennen en een gegraven plas. In totaal werden 32 soorten waargenomen. Van de minder algemene soorten kunnen we hier noemen Lestes dryas, Ceriagrion tenellum, Gomphus pulchellus, Brachytron pratense, Sympetrum flaveolum, Leucorrhinia rubicunda en L. pectoralis. Enkele andere in ons land minder algemene soorten, zoals Calopteryx splendens, handhaven zich goed.