Het Overijssels Kanaal loopt dwars door Salland, van Deventer naar Raalte. Tot 1988 was de hoofdfunctie van het kanaal de scheepvaart, momenteel vormt het kanaal de spil in de waterhuishouding van Salland. Overschotten van water, naar landbouwkundig oordeel, worden via weteringen en beekjes afgevoerd naar het kanaal. Bij droogte wordt er water uit de IJssel (Rijnwater) in het kanaal gepompt en via de weteringen verdeeld over het gebied. De waterkwaliteit van het kanaal verschilt dus nog wel eens in de loop van het jaar. De oevers van het kanaal zijn nog ingesteld op de scheepvaartfunctie, over de gehele lengte zijn de kanten beschoeid. Slechts plaatselijk zijn oversteekplaatsen voor reeën gecreerd. De begroeiing bestaat grotendeels uit ruigtevegetatie en riet. Langs het kanaal lopen zandwegen.