Dit jaar deed ik onderzoek aan Krabbescheer in bovengenoemde gebieden. Daar genoemde gebieden zeer libellenrijk zijn en allen onder het begrip laagveenmoeras vallen wilde ik de zaken die mij deze zomer opvielen hier bij elkaar melden. Ik heb een proefopzet waarbij ik kunstmatig in diverse sloten een gedeelte heb verdeeld in vijf stukjes afwisselend met en zonder krabbescheer. Het viel mij op dat sommige libellesoorten het duidelijk prefereren om boven de (dichte) krabbescheervegetatie te vliegen terwijl dit voor andere soorten niet geldt. Deze geforceerde situatie geeft de mogelijkheid tot een ander soort observaties dan je normaal in het veld kan doen.