Als afsluiting van deze prachtige zomer weer een Contactblad in de bus. De libellen zijn (bijna) uitgevlogen, de winterstop kan weer beginnen. Tijd om misschien de literatuur weer wat bij te werken, formulieren in te vullen en allerlei zaken die door de zomerhitte zijn blijven liggen weer op te gaan pakken. Zo gaat er weer druk gewerkt worden aan de nieuwe libelletabellen die hopelijk over niet al te lange tijd zullen gaan verschijnen bij de jeugdbondsuitgeverij. Aan de vertaling van de DJN-tabel uit het Duits wordt door Willem Schipper druk gewerkt, maar wanneer die klaar zou kunnen zijn is nog niet bekend. De volledig herziening van de zichtkenmerkentabel, onder coördinatorschap van Tieneke de Groot, heeft het laatste stadium bereikt. Het is de bedoeling dat die rond de jaarwisseling naar de drukker gaat. In dit nummer een stuk over het initiatief van de NJN om (samen met de o.a. de Nederlandse libelleonderzoekers) intensief libelleverspreidingsgegevens te gaan verzamelen in de periode 1990 tot en met 1994. In 'van de coördinator' worden ondermeer de overwegingen gegeven om als Nederlandse Libellenonderzoekers dat initiatief te steunen. Om het insturen van gegevens te stimuleren is er in dit Contactblad weer (net als vroeger) de 'waarnemingenrubriek' opgenomen. Het is de bedoeling die weer regelmatig in het Contactblad te laten verschijnen. Behalve interessante soortwaarnemingen zullen in de toekomst ook interessante gedragswaamemingen worden opgenomen.