Het gebied waar in 1990 een libelleninventarisatie is uitgevoerd is gelegen in de gemeente Loon op Zand, in midden-Brabant. Het doel van het onderzoek was meerledig: welke soorten komen in het gebied voor, welke soorten hiervan zijn autochtoon en wat is de vliegtijd van de waargenomen soorten in het gebied. Met deze gegevens wilde de auteur naar de verschillen tussen de drie in het gebied gelegen vennen kijken; hoe verschillen in de waterkwaliteit en (a)biotische factoren van invloed zijn op de libellenfauna, en welke beheersmaatregelen voor deze wateren voorgesteld zouden kunnen worden. Bemonstering van de vennen vond plaats door het tellen van de volwassen libellen, het tellen van exuviae in de oevervegetatie en door het vangen van larven. In totaal werden in het gebied 11 libellesoorten waargenomen: 10 soorten als volwassen libel, 6 soorten als larf en van 5 soorten werden larvehuidjes gevonden. De interessantste waargenomen soorten waren Ischnura putnilio (waarvan op 12.08.1990 vier individuen op 'de Milieubouw' werden waargenomen) en Leucorrhinia rubicunda (waarvan een larvehuidje op 26.05.1992 bij het Leikeven werd gevonden). Van alle als volwassen individuen waargenomen soorten zijn de aantallen in grafiek en de vliegtijden in tabel gezet.