In dit afstudeerverslag Milieukunde wordt ingegaan op de vraag hoe het Overijssels kanaal (tussen Deventer en Raalte) optimaal ingericht en beheerd zou kunnen worden als leefgebied voor libellen en als verspreidingsas voor middelgrote zoogdieren. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op de praktische kant van de zaak (welke soorten komen er voor, wat is de waterkwaliteit en wat is het huidige beheer) maar ook op de planologische, juridische en financiële aspecten. In de bespreking van dit verslag zal uitsluitend op de voor libellen relevante zaken ingegaan worden. De gegevens over het voorkomen van libellen in het Overijssels kanaal en de direkt aangrenzende weteringen zijn in het najaar van 1989 verzameld. Deze gegevens zijn aangevuld met eerdere waarnemingen van volwassen libellen (uit de periode 1982-1988) en met een aantal vangsten van libellelarven. In het vorige Contactblad is reeds door Michiel van der Weide een overzicht gegeven van deze verzamelde libellegegevens ('De libellen van het Overijssels kanaal' in Contactblad nr 20; pp. 21-24).