In 1991 werd de libellenfauna van het Bargerveen aan een gedetailleerde studie blootgesteld. Niet alleen een faunistische studie lag hieraan ten grondslag. Het voorkomen van libellen werd gecorreleerd aan de zuurgraad (pH) en het Elektrisch Geleidend Vermogen. Opvallend element in het Bargerveen is de Koraaljuffer, Ceriagrion tenellum. Deze soort komt hier in vrij groot aantal voor en is in de afgelopen jaren sterk toegenomen in het gebied. Opvallend schaars is het Lantaarntje, Ischnura elegans, zoals te verwachten valt in dergelijke voedselarme streken. Alarmerend is het ontbreken van Aeshna subarctica en het verdwijnen van Lestes virens uit het gebied. Alle vastgestelde soorten worden overzichtelijk beschreven in het rapport, dit betreft ook de soorten die er in het verleden zijn waargenomen.