In 1991 heb ik voor Staatsbosbeheer het Bargerveen, een groot hoogveenreservaat in zuidoost Drente, op libellen geïnventariseerd. Doordat ik zeer regelmatig in het veld was vielen me zaken op die me eerder nog nooit waren opgevallen. Een van die zaken was dat Sympetrum flaveolum plotseling in het gebied aanwezig was, zonder dat ik daarvoor juveniele dieren had gezien. S. flaveolum was de afgelopen jaren opvallend weinig in Nederland waargenomen. Daarmee stelde ik mij de vraag: waren dit zwervers en zo ja waar kwamen deze individuen dan vandaan? Met die vraag in mijn achterhoofd ben ik in de literatuur gedoken en heb ik een klein deel van de Nederlandse waarnemingen op een rijtje gezet. Hieruit kwamen meerdere vragen en antwoorden naar voren, die ik in de loop van dit artikel zal gaan behandelen.