Zoals de laatste jaren gebruikelijk geworden verschijnt dit jaar het Contactblad weer later dan de voorgaande jaren. Dit is het Contactblad van 1993 en toch is het nu dan pas in 1994 uitgekomen. Dit jaar —1994—zullen er wisselingen in het bestuur van de NLO plaatsvinden. Met zekerheid zal Marcel Wasscher uit het bestuur gaan en Willem Jan Hoeffnagel tot het bestuur toetreden. Verder is nog iemand aan het overwegen om het bestuur te komen versterken. Als er nog meer mensen zijn die in het bestuur zouden willen komen zitten en daarover vragen hebben kunnen die contact opnemen met Robert Ketelaar (05700-35923).