De Libellenstudiedag 1994 zal op zaterdag 23 april in de Schothorst bij Amersfoort worden gehouden. De dag wordt gehouden zowel voor leden van de Nederlandse libellenonderzoekers als voor jeugdbonders. De organisatie is in handen van Vincent Kalkman en Niels Dingemans. Mensen die het leuk vinden om een bijdrage te leveren (in de vorm van een lezing, een kort praatje of door het laten zien van dia's) wordt hierbij gevraagd contact op te nemen met Vincent Kalkman, van Hogendorplaan 11, 1215 EG Hilversum, tel.; 035-216769.