In deze vijf rapporten wordt de inventarisatie van zeven natuurgebieden in het zuidelijk deel van Drenthe beschreven. Het bevat verschillende erg leuke waarnemingen en biedt een overzicht van wat er in dit deel van Nederland nog allemaal te ontdekken valt. Opgenomen zijn waarnemingen van Aeshna subarctica in het Sleenerzand, een onbekende populatie van Aeshna viridis in de Wapserveense petgaten, verschillende waarnemingen van Platycnemis pennipes (zwervers van 2 kanalen in zuid-Drenthe), Lestes virens, Ischnura pumilio en Ceriagrion tenellum. De auteur, die als inventarisatiemedewerker bij Staatsbosbeheer werkt, verdient een compliment. Met deze serie rapporten laat hij zien hoeveel nieuws er in een kort tijdsbestek in Nederland nog valt vast te leggen. Daarnaast laat hij hiermee zien dat mensen zeer snel ingewerkt kunnen raken in het op naam brengen van een insektengroep als libellen.

Contactblad Nederlandse Libellenonderzoekers

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie

Marcel Wasscher. (1994). Basiskartering libellen en dagvlinders natuurterreinen complexen Odoorn, Odoornerdennen, Exloo 1992. Basiskartering libellen en dagvlinders natuurterreinen boswachterij Gees 1992. Basiskartering libellen en dagvlinders natuurterreinen Wapserveense petgaten 1992. Basiskartering libellen en dagvlinders natuurterreinen boswachterij Sleenerzand 1992. Basiskartering libellen en dagvlinders 1992: De Witten 1992. Contactblad Nederlandse Libellenonderzoekers, 22(1), 4–5.