Sinds 1979 onderzoekt de Provincie Noord-Holland de macrofauna van Noord-Holland. Op maar liefst 1140 plaatsen werden monsters genomen en ongewervelden gedetermineerd. Hun voorkomen wordt in het rapport gerelateerd aan verschillende milieuparameters en van verreweg de meeste soorten wordt een verspreidingskaart gegeven. Dit heeft geleid tot een omvangrijk, maar kwalitatief zeer goed basisdocument. Omdat het een basisdocument is, is het rapport verschoond gebleven van een uitgebreide inleiding. Bij de verspreidingskaarten wordt aangegeven wat de relatieve abundantie van de soorten is in 6 klassen per milieufactor. Voor diegenen die net als ik hard op zoek gaan naar de definities van de verschillende klassen; die zijn achterin te vinden, op een handig uitvouwblad. Op grond van deze indeling in klassen kunnen uitspraken worden gedaan over de voorkeur van soorten voor bepaalde concentraties van stoffen of voor biotoopomstandigheden.