Alweer geruime tijd na het uitverkocht raken van het Libellenboek (Geijskes & van Tol) en de Libellentabel (Duijm & Dutmer), is er een nieuwe, handzame, toegankelijke en —naar het zich laat aanzien— degelijke libellentabel verschenen: de ODON-tabel. Het boekje ziet er sympathiek uit en is consequent opgemaakt. Nieuw in de determinatieliteratuur voor libellen is dat veel soorten op meerdere plaatsen in de tabel opduiken. Dit vind ik een belangrijke verbetering t.o.v. de gangbare tabellen, die de schijn wekken dat je altijd via één vaste 'determineer-route' bij de goede soort terecht kunt komen. Het determineren wordt daarnaast begeleid door een sterretje, wanneer het een zeldzame soort betreft en door een waarschuwing wanneer het een moeilijk determineerbare soortengroep betreft. Zo kan men zich een idee vormen wanneer een soort moeilijk of makkelijk herkenbaar is.