In deze bijdrage zal ik weer enige waarnemingen op libellengebied uit het afgelopen jaar achter elkaar zetten. Dit betreft met name die waarnemingen die mij in het loop van het jaar ter ore zijn gekomen. Allereerst was het weer in 1993 vrij slecht te nomen. Het heeft relatief veel geregend en de temperatuur was aan de koude kant. Alhoewel de zon natuurlijk wel geschenen heeft was dit minder dan we doorgaans gewend zijn. Ongetwijfeld was dit minder aantrekkelijk om voor de waarnemers het veld in te trekken en was het niet erg uitnodigend voor de libellen zelf om veel rond te gaan vliegen. Desondanks heb ik de volgende interessante zaken over het afgelopen jaar op een rijtje kunnen zetten.