De nummers voor de publicaties wijzen naar de nummers waarmee deze publicaties zijn vermeld in Odonatologica. Hier is meer informatie over deze artikelen en rapporten te vinden (korte inhoud en adres van de auteur).