Dit is alweer het tweede jaar dat het nieuwe bestuur in functie is. In 1995 zijn twee uitgaven van het Contactblad verschenen, één met allerlei artikelen, het tweede met de lezingen zoals ze gepresenteerd werden op de Libellenstudiedag 1995 in Amersfoort. Ook dit jaar zullen we weer deze aanpak volgen, waarbij er in het najaar van 1996 bekeken zal worden of we voldoende artikelen hebben voor een derde nummer. Uiteraard hangt dat ook af van de artikelen die we van onze leden binnen krijgen. In dit nummer is er aandacht voor onder andere het volgende: • Het libellenjaar 1995 • Natuurdoeltypen en libellen • Calopteryx splendens in Twente • Voortgang van het Libelleninventarisatieproject en de plannen voor een libellenatlas • Libellengegevens uit de aantekenboekjes van D.C. Geijskens • Libellenonderzoek in een gebied bij Hilversum • Nederlandse namen van voor Nederland nieuwe libellensoorten.