Onlangs kwam deel 1 uit in een nieuwe serie libellen boeken "Odonatological Monographs". in dit duitstalige boek wordt informatie gepresen-teerd over de invloed van predators op de voort-planting en op de populatiedynamica van de imago's. Ook wordt ingegaan op ecto-parasieten en hun invloed op de activiteit en op het voortplantingsgedrag van volwassen libellen. Na een inleiding en een beschrijving van de onderzoeksgebieden wordt in twee hoofdstukken ingegaan op het onderwerp van het boek.